Vores vision om forandring i fællesskab

Østerlars Rundkirke på Bornholm

Bæredygtigt byggeri er kommet for at blive

Anders Mainz ApS er et tømrerfirma med hjerte og hjerne på bæredygtighed, nærmere forklaret åndbare byggemetoder, sundt indeklima og holdbart håndværk. Anders har længe arbejdet for at forandre måden man bygger på ved at nørde bæredygtigt byggeri og teame op med visionære folk, der er på samme mission for handling og transformation i byggebranchen.

Begrebet er blevet smidt til højre og venstre i byggebranchen og vi forstår godt, hvis du savner konkretisering af et bæredygtigt byggeri. Heldigvis er der ikke kun én opskrift på bæredygtighed, og vi behøver mange flere visionære byggefolk for at accelerere en grønnere branche. Derfor er vi altid åben for dialog, rådgivning og udveksling af erfaringer og viden indenfor feltet – læs om vores rådgivning og undervisning her.

Vi ønsker at formidle vores byggemetoder og materialevalg, fordi vi mener, at åndbare og biobaserede bygninger er vejen frem mod en grønne byggebranche.
Og hvad betyder det så? Når et hus ånder, så betyder det, at fugt ikke tilbageholdes men derimod kan vandre ind og ud af husets materialer. Det vil medføre et mere naturligt indeklima, fordi huset ikke er et lukket system. Vi bygger hovedsagligt i træbaserede byggematerialer, som kan benyttes på mange forskellige måder og agere dampbremse, isolering, vindplader, undertag og beklædning efter behov. Når vi bruger biobaserede materialer, så anses det i byggebranchen for at være et alternativt materiale. Dette syn ønsker vi at ændre på ved at skabe forandring gennem fælles handling på tværs af branchen.

Vi vil bygge broer

Anders Mainz ApS ønsker at bygge bro mellem natur og sjæl, se mainz hjem for en uddybende fortælling og konkretisering af fundamentet for at bygge denne bro. Vi ønsker at formidle vores byggemetoder og materialevalg, fordi vi mener, at åndbare og biobaserede bygninger er vejen frem mod en grønne byggebranche.
Og hvad betyder det så? Når et hus ånder, så betyder det, at fugt ikke tilbageholdes men derimod kan vandre ind og ud af husets materialer. Det vil medføre et mere naturligt indeklima, fordi huset ikke er et lukket system. Vi bygger hovedsagligt i træbaserede byggematerialer, som kan benyttes på mange forskellige måder og agere dampbremse, isolering, vindplader, undertag og beklædning efter behov. Når vi bruger biobaserede materialer, så anses det i byggebranchen for at være et alternativt materiale. Dette syn ønsker vi at ændre på ved at skabe forandring gennem fælles handling på tværs af branchen.

Hvis du har hørt om forskningsprojektet Materialepyramiden udviklet af Det Kongelige Akademi / CINARK, så ved du, at træ er rangeret højt – eller faktisk lavt. Materialepyramiden har rangereret hvilke byggematerialer, der har højt eller lavt CO2 aftryk og her ligger træ meget lavt – læs mere og lav beregninger her.
Med dette fantastiske værktøj in mente prøver vi at opdatere os på nutidens behov for fremtidens boliger. Vi brænder for tømrerfaget og at kunne realisere byggerier for mennesker, der ønsker at tage hensyn til klima – både dit eget indeklima og jordens klima. 

Se hvordan vi arbejder hos Anders Mainz ApS

DI Byggeri spurgte om de ikke måtte lave et indslag med os under temaet “bæredygtigt byggeri” til deres Årsdag den 5. maj 2022.

For os er bæredygtigt byggeri både materialer og byggeprocesser, indeklima, csr samt den bæredygtige økonomi. Vi håber denne lille video berører alle disse meget vigtige emner.