Byggestyring af bæredygtig byggeproces

Vi kan sørge for en bæredygtig byggeproces og byggestyring af dit næste byggeri. I efteråret 2022 kunne vi påbegynde det 7. nybyggeri for Jakobsen Huse med tømrerentreprise og byggestyring fra A-Z. Vi varetager meget gerne jeres projekt med faglig indsigt i naturlige og åndbare muligheder, samt en tryg styring fra tegnebræt til aflevering.

Bæredygtig byggeproces og byggestyring med fokus på miljø og håndværk.

Entreprise samt fokus på miljø og håndværk

“Jeg kan ærligt sige, jeg ikke har mødt en bedre samarbejdspartner end Anders Mainz ApS. Hos dem har jeg oplevet en oprigtig interesse i at gøre en forskel, i at undersøge, udforske og ikke mindst få gennemført byggerier med nye og anderledes byggemetoder. Der bliver arbejdet grundigt og dybdegående i forhold til materialernes egenskaber og sammensætning, hvilket er essentielt når man gerne vil udfordre de konventionelle byggemetoder. Jeg oplevet en enorm energi og ivrighed. Derudover arbejder de meget struktureret, målrettet og professionelt. Alle, jeg har haft glæden af at samarbejde med hos Anders Mainz ApS, har været pligtopfyldende, punktlige, ærlige og ikke mindst samarbejdsvillige. Anders Mainz ApS har det sidste halve år stået for alle byggerier i Jakobsen Huse. Dette gælder både udførelse samt byggeledelse af alle igangværende byggerier. Derudover har Anders været en stor del af planlægningen i forbindelse med fremtidige byggerier.”
Emil Lyhne, Tegnestuechef hos Jakobsen Huse.

Hvordan styrer Mainz en bæredygtig byggeproces?

Nutidens byggebranche udleder alt for meget CO2 og interessen for den grønne omstilling er også noget byggebranchen har. Hos Mainz sørger vi altid for at skabe rammerne for en bæredygtig byggeproces og byggestyring. Til at starte med er det væsentligt at forklare, hvad et bæredygtigt byggeri egentlig er. Bæredygtigt byggeri er et bredt begreb med mange aspekter og komplekse strukturer, men ikke desto mindre så findes der flere måder at bygge bæredygtigt. Hos Mainz ApS ligger vi vægt på materialet som en ressource, vi låner af jorden. Denne skal vi kunne give tilbage enten gennem f.eks. CO2-lagring, lang levetid og holdbarhed eller genbrug, så ressourcen ikke går tabt. Hos Mainz arbejder vi med at få implementeret gode processer for sortering og håndtering af byggeaffald. For at skabe en bæredygtig byggeproces gør vi os umage for at undgå spild i et byggeri. Her genbruger vi alt, hvad vi kan af byggeaffaldet, som kan blive til nyt materiale i vores Upcycling Snedkeri.   

Hvor meget CO2 udleder et byggeri?

Interessen indenfor den grønne omstilling stiger hastigt sammen med klimakrisen, ressourceknaphed og vores bevidsthed om disse. Til at sikre en nedgang i byggebranchens CO2-udledning er BR23 fokuseret på CO2/m2/år, der beregnes gennem en LCA, livscyklusanalyse, som du kan læse mere om på bæredygtigtbyggeri.dk. Fra 2023 må byggerier over 1000 m2 ikke udlede mere end 12 kg CO2/m2/år på en levetid over 50 år. Der er endnu ikke lovkrav om mindre byggerier, men det er heldigvis på vej og vi følger tæt med i udviklingen.

Hvilket byggemateriale er mest klimavenligt?

En af måderne til at sænke et byggeris udledning er gennem biobaserede materialer. Materialerne produceres af naturens egne materialer f.eks. træ, halm, hamp, ålegræs m.m. og optager og lagrer CO2 i selve byggeriet. Vores samarbejdspartner HavnensHænder er Danmarks eneste biobaserede byggemarked. De mest klimavenlige byggematerialer er dem, der har et lavt CO2 aftryk og er bæredygtige at producere. Her er træ altid et godt valgt, da dette er en ressource der kan hjælpe med at opsuge CO2. Et af de helt nye materialer, der kan erstatte træ er bambus.

Har du brug for hjælp til strategi, byggestyring og bæredygtig byggeproces i dit næste grønne byggeri? Vi tror på, at et vellykket projekt sker gennem det gode samarbejde. Derfor er vi klar til at forme projektet sammen med dig, så resultatet bliver efter dine boligdrømme og selvfølgelig med vores dygtige samarbejdspartnere, se dem her

Byggestyring i Hillerød

Her udførte vi entrepriseledelse som konsulent for HHM A/S.
Et projekt med en entreprisesum på 120 mio.

Konsulent for DTU-boliger

DTU i Kgs. Lyngby byggede gæsteboliger i træ, hvor Anders var entrepriselederkonsulent.
Entreprisesum: 6 mio.

Indhentede forsinket tidsplan

Anders var konsulent med byggestyring og sjak. Sammen med totalentreprenøren vi tidsplanen. Entreprisesum: 100 mio.