Byggestyring af bæredygtig byggeproces

Vi kan sørge for en bæredygtig byggeproces og byggestyring af dit næste byggeri. Vi varetager vores projekter med faglig indsigt i naturlige og åndbare muligheder, samt en tryg styring fra tegnebræt til aflevering.

Bæredygtig byggeproces og byggestyring med fokus på miljø og håndværk.

Entreprise samt fokus på miljø og håndværk

“Jeg kan ærligt sige, jeg ikke har mødt en bedre samarbejdspartner end Anders Mainz ApS. Hos dem har jeg oplevet en oprigtig interesse i at gøre en forskel, i at undersøge, udforske og ikke mindst få gennemført byggerier med nye og anderledes byggemetoder. Der bliver arbejdet grundigt og dybdegående i forhold til materialernes egenskaber og sammensætning, hvilket er essentielt når man gerne vil udfordre de konventionelle byggemetoder. Jeg oplevet en enorm energi og ivrighed. Derudover arbejder de meget struktureret, målrettet og professionelt. Alle, jeg har haft glæden af at samarbejde med hos Anders Mainz ApS, har været pligtopfyldende, punktlige, ærlige og ikke mindst samarbejdsvillige. Anders Mainz ApS har det sidste halve år stået for alle byggerier i Jakobsen Huse. Dette gælder både udførelse samt byggeledelse af alle igangværende byggerier. Derudover har Anders været en stor del af planlægningen i forbindelse med fremtidige byggerier.”
Emil Lyhne, arkitekt

Hvordan styrer vi en bæredygtig byggeproces?

I dag udleder byggebranchen for meget CO2. Interessen for den grønne omstilling er stigende i alle led af byggebranchen, men det er tid til handling nu. Hos Anders Mainz ApS sørger vi altid for at skabe rammerne for en bæredygtig byggeproces og byggestyring. Bæredygtigt byggeri er et bredt begreb med mange aspekter og komplekse strukturer, og der findes flere måder at bygge bæredygtigt – nogle bedre end andre. Vi ligger på materialet som en ressource, vi låner af naturen. Denne skal vi kunne give tilbage enten gennem CO2-lagring, lang levetid og holdbarhed eller genbrug, så ressourcen ikke går tabt. Vi arbejder med at få implementeret gode processer for sortering og håndtering af byggeaffald. For at skabe en bæredygtig byggeproces gør vi os umage for at undgå spild i et byggeri. Her er vores intention at genbruge og genanvende materialer, som kan få ny værdi i vores upcycling snedkeri.   

Hvor meget CO2 udleder et byggeri?

Den danske byggebranche står for ca. 30% af landets CO2-udledning ifølge tænketanken Concito. Interessen indenfor den grønne omstilling stiger hastigt sammen med klimakrisen, ressourceknaphed og vores bevidsthed om disse. Til at sikre en nedgang i byggebranchens CO2-udledning er BR23 fokuseret på CO2/m2/år, der beregnes gennem en LCA, livscyklusanalyse, som du kan læse mere om på bæredygtigtbyggeri.dk. 

Efter 2023 må byggerier over 1000 m2 ikke udlede mere end 12 kg CO2/m2/år på en levetid over 50 år. Der er endnu ikke lovkrav om mindre byggerier, men det er heldigvis på vej og vi følger tæt med i udviklingen. 

Vi ønsker at gå videre end blot at stoppe ved det acceptable valg, som i BR23 lyder på 12 kg CO2/m2/år. Gennem bl.a. bæredygtige materialevalg er det muligt at sænke udledningen endnu mere og derfor ser vi det som en pligt at forsøge på det.

Hvilket byggemateriale er mest klimavenligt?

En af måderne til at sænke CO2-udledning er gennem biobaserede materialer, der har nemlig et lavt CO2 aftryk. Materialerne produceres af naturens egne materialer f.eks. træ, halm, hamp, ålegræs m.m. og optager og lagrer CO2 i selve byggeriet.

Vores samarbejdspartner Havnens Hænder er Danmarks eneste biobaserede byggemarked. Genbrug og genanvendelse er også en sikker vinder i CO2-regnskabet, og derfor arbejder vi sammen med GENTRÆ. Her bliver træ fra byggepladser og nedrivninger genbrugt og bliver dermed ikke til affald.

Der findes ikke et kort svar på det mest klimavenlige byggemateriale, fordi det mest bæredygtige byggeri er det, som vi ikke bygger. Men sådan et svar passer ikke til virkelighedens verden. Derfor er vi altid på jagt efter løsninger, materialer og teknikker for det mest bæredygtige byggeri.

Har du brug for hjælp til strategi, byggestyring og bæredygtig byggeproces i dit næste grønne byggeri? Vi tror på, at et vellykket projekt sker gennem det gode samarbejde. Derfor er vi klar til at forme projektet sammen med dig, så resultatet bliver efter dine boligdrømme og selvfølgelig med vores dygtige samarbejdspartnere, se dem her

Byggestyring i Hillerød

Her udførte vi entrepriseledelse som konsulent for HHM A/S.
Et projekt med en entreprisesum på 120 mio.

Konsulent for DTU-boliger

DTU i Kgs. Lyngby byggede gæsteboliger i træ, hvor Anders var entrepriselederkonsulent.
Entreprisesum: 6 mio.

Indhentede forsinket tidsplan

Anders var konsulent med byggestyring og sjak. Sammen med totalentreprenøren vi tidsplanen. Entreprisesum: 100 mio.